Filtro
Institucioni
Llojet e të dhënaveRajoniViti
Mbylle

Rastet e dhunës të raportuara në Policinë e Kosovës 2015-2021

4302
1426
1857
1498
2081
1509
1595

Total:

14268

Raste

Prishtinë
4302
Raste
Gjakovë
1426
Raste
Pejë
1857
Raste
Mitrovicë
1498
Raste
Prizren
2081
Raste
Ferizaj
1509
Raste
Gjilan
1595
Raste

Rreth “1≠1”

Qasja në të dhëna publike të ndara sipas gjinisë është sfidë në Kosovë. Në fakt, një kritikë e hasur shpesh në raportet e progresit të BE-së është dështimi i institucioneve publike në Kosovë për të mbledhur dhe përdorur të dhëna të ndara sipas gjinisë për politikëbërje në të gjithë sektorët. Kjo mungesë e të dhënave e bën të vështirë, e thuajse të pamundur, integrimin e perspektivës gjinore në hartimin e politikave publike.

Mëso më shumë