Adresa: Rr. Hajdar Dushi C2 Hyrja 2, Nr 6 Prishtinë 10000, Kosovë
Email: office@qika.org
Tel: +383 45 230 205
Email: office@qika.org
Tel: +383 45 230 205
Adresa: Rr. Hajdar Dushi C2 Hyrja 2, Nr 6 Prishtinë 10000, Kosovë