Lëndët e pranuara nga Agjencia për Ndihmë Juridike Falas për rastet e dhunës në familje sipas rajoneve (2015-2020)

Shkarko grafikun