Lëndët në punë në Gjykatat Themelore të Kosovës për rastet e dhunës në familje 2020-2022

Shkarko grafikun