Gjithsej lëndë në punë për persona me kallëzime penale në Prokuroritë e Kosovës (2016-2020)

Shkarko grafikun