Lëndët në punë dhe statusi i kallëzimeve penale për dhunën në familje në Prokuroritë e Kosovës për vitet 2021-2022

Shkarko grafikun