Vendimet gjyqësore për personat me kallëzime penale për rastet e dhunës në familje (2021-2022)

Shkarko grafikun